Mathilde heeft haar medewerking toegezegd aan een project genaamd “Klaagliedjes”geproduceerd door Muziektheater Hollands Diep.

“Klaagliedjes” is een muziektheaterbewerking van Oud-Testamentische klaagliederen door Judith Herzberg en Boudewijn Tarenskeen.

“Klaagliedjes”, waarin de rouw over de dode en de kracht van de liefde elkaar in een bijna onhoudbaar evenwicht brengen. 

Data en ticketprijs zijn te vinden op www.hldiep.nl